Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost sinne, s.r.o., se sídlem Praha 10, 394 Pristoupimska, IČ: 45274223 (dále jen "správce") o Vás zpracovává/bude zpracovávat osobní údaje (zejména kontaktní údaje), které jste správci poskytl či poskytnete, a to za účelem a v rozsahu nutném vzhledem k výkonu činností, jež jsou předmětem podnikání správce. Vaše osobní údaje budou zpracovávat (manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky) osoby zvláště k tomu pověřené. Tyto osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob.
Dále Vás tímto informujeme, že:

Pokracovat
0 polozek
Jazyky
Czech English German
Meny