Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi společností sinne s.r.o. DIC CZ 45274223 (dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující).

2. Obchodní podmínky internetového obchodu www.fanzone .cz se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficialních výrobců v ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.

II. Otevírací doba

1. Internetový obchod www.FANzone.cz: NONSTOP

2. Obchod Evropská 644/04 Praha 6
PO-PA od 10-12 hod

III. Kupující

1. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Jedná se zejména o informace o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu, DIČ a číslo občanského průkazu u fyzických osob) a o informace o místě, kam má být objednané zboží doručeno (adresa). Kupující je povinen o jakýchkoli změnách v těchto údajích prodávajícího neprodleně informovat.

IV. Objednávka

1. Odesláním internetové objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost své objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu a mobilní telefon, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému s odkazem na kontrolu objednávky a stav jejího vyřizování. Pokud neodojde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás prosím kontaktujte.

2. Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.fanzone.cz
- osobně

3. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, ) a uvést následující údaje:
- obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

4. Objednané zboží je standardně expedováno maximálně do pěti pracovních dnů. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty bude kupující informován a může tak delší dodací lhůtu potvrdit nebo stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.

5. Odpovědnost za správnost údajů - upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající proto nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu a nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, pokud tyto informace na přání kupujícího následně písemně nepotvrdí.

V. Odstoupení od smlouvy - storno objednávky

1. Storno objednávky ze strany kupujícího: Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky "přijatá" nebo "vyřizuje se" a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

2. U zboží objednaného a zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel - fyzická osoba právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování či jinak znehodnocené, v původním obalu spolu s veškšrým příslušenstvím zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktur a záručních listů. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné, balné apod.). Zboží nelze vracet kupujícím v případě:
a) že si zákazník převzal zboží osobně v obchodě,
b) že kupujícím je firma (podnikatel, právnická osoba) - neboť kupní smlouva se řídí podle Obch. zákoníku

3. Storno objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

4. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VI. Ceny a způsob platby

1. Všechny ceny jsou smluvní a pokud není uvedeno jinak v Kč a bez DPH.

2. Způsoby platby:
a) platba v hotovosti při převzetí zboží
b) platba předem bankovním převodem
c) na dobírku při doručení zboží

* Fanzone neručí za platby provedené prostřednictvím České pošty - tyto platby se velmi špatně dohledávají, jejich vyúčtování stran pošty je prováděné nesystematicky. To má za následek pozdní identifikaci a následně pozdní dodání zboží. Využijte prosím platby z účtu na účet nebo pobočkovou síť KB.

3. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VII. Expedice zboží, cena přepravy a převzetí zboží

1. Osobní odběr - zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) kupujícím. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat občanským průkazem.

2. Zasílání přepravní službou - zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou (DPD, Česká pošta).

3. Cena přepravy:
a) při objednávce zboží v ceně do 1500,- Kč včetně DPH je cena dle ceníku
b) při objednávce zboží v ceně nad 1500,- Kč včetně DPH je doprava zdarma.

4. Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu fanzone@fanzone.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nemá kupující žádný nárok.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2006 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Pokracovat
0 polozek
Jazyky
Czech English German
Meny